+361 356 45 16 rekon@rekon.hu

Már első döntésünk – amellyel a piaci szektor egyik legigényesebb szegmensét választottuk tevékenységünk fő irányának – kijelölte számunkra a minőség fokozott követelményének teljesítését.
A REKON Zrt. fejlődése magával hozta azt a helyzetet, illetve szükségszerűen felvetette azt a kérdést, hogy a magas színvonalú teljesítmény a cég megjelenésében is érzékelhető legyen, vagyis mások által ismert és elismert, a nemzetközi mértéket is tükröző minősítéssel rendelkezzen.

A Rekon Zrt. irányítóinak, valamennyi külső és belső munkatársának célja, hogy az ISO 9001 szabvány alapján kidolgozott minőségirányítási rendszer előírásainak szellemében dolgozva, azokat betartva és betartatva, a megrendelők igényeit mind a minőség, mind a határidő tekintetében azok legteljesebb megelégedésére elégítse ki úgy, hogy a rendszerbe integrált ISO 14001 szabványnak megfelelő környezetirányítási rendszer és az ISO 45001 szabványnak megfelelő munka- és egészségbiztonság-irányítási rendszer előírásainak is megfeleljen.

Munkánk minőségének állandó javításával, a megrendelők igényeinek egyre magasabb szintű kielégítésével, korrekt és őszinte kapcsolatok kiépítésével biztosítjuk a Zrt. jelenlétét a hazai és nemzetközi piacon úgy, hogy tevékenységünk egyre kisebb környezetterheléssel járjon, és biztosítsuk munkatársaink növekvő biztonságát.

A társaság szakmai minőségének egyik nagyon fontos alapja a bankszféra szakértőivel kialakított szoros kapcsolaton túl, az elmúlt csaknem 30 év alatt szerzett speciális szakismeret és gyakorlat.
Az üzleti környezet változásaira reagálva társaságunk bővítette kivitelezési színterét, intézmények és a versenyszféra számára az ún. fit-out befejező szakipari-, belső építészeti munkákkal, felújításokkal és generálkivitelezésekkel.

A környezet- és minőségirányítási-, valamint MEB – rendszer alkalmazása, folyamatos fejlesztése, évenkénti felülvizsgálata és a tanúsítás megtartása és megújítása a Zrt. menedzsmentjének, valamennyi külső és belső munkatársának feladata.
Ezen feladatok végrehajtása növeli a Társaság szervezettségét, emeli a kivitelezett projektek minőségének színvonalát, hozzájárul a Zrt. piaci elismerésének javításához, növeli a tevékenység gazdaságosságát, segíti a környezetvédelem, az egészségvédelem és biztonság ügyét.

A Zrt. működése során következetesen betartja és alvállalkozóival is betartatja a környezetvédelemre, munkabiztonságra vonatkozó valamennyi állami és iparági előírást.

A környezetkímélő és a munkabiztonságot központba állító működés folyamatos fejlesztése érdekében a Zrt. alapvető céljai a következők:

  • az alvállalkozók környezeti teljesítményének és munkabiztonságának folyamatos figyelése és működésük támogatása,
  • az erőforrások gazdaságos felhasználására való törekvés, az energiafelhasználás minimálisra való csökkentése,
  • a hulladékokkal való környezettudatos foglalkozás, az újrahasznosítható hulladékok arányának növelése,
  • környezetszennyezés elkerülése,
  • a munkahelyi veszélyforrások és kockázatok folyamatos figyelése alapján azok csökkentése, illetve kiküszöbölése, balesetek, incidensek, egészségkárosodások elkerülése,
  • munkavállalóinkkal és a képviselőikkel folytatott konzultációk biztosítása.

Ezen alapvető célkitűzéseket a vezetőségi felülvizsgálat keretében konkretizáljuk.

A társaság a vele kapcsolatban lévő érdekelt felekkel (elsősorban az alvállalkozóival) ismerteti politikáját, annak esetleges változásait, az integrált rendszer működtetésével kapcsolatos elképzeléseit és mindent megtesz a céljainak teljesítéséhez szükséges együttműködés biztosítására.

Budapest, 2023.11.01

Rajkai György
Vezérigazgató
Rekon Zrt.

error: rekon.hu